Miksi vankilateatteria?

”Itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittymisen teemat kontrastoituivat vahvistavan ja käänteentekevän vaikutuksen ryhmiin kuuluvilla haastateltavilla paitsi heidän omaan menneisyyteensä ja tuomiosta aiheutuvaan häpeään, myös vankilaympäristössä koettuun eristäytyneisyyteen ja itsen katoamisen kokemukseen.”

Laura Menard, Vankilateatterin vaikutukset ja vaikuttavuus – Taittuu ry:n esteettis-eettinen työtapa vankien kuntoutuksessa (s. 54)

Vankilateatteritoiminta tähtää vankien omaehtoiseen kuntoutumiseen ja valmistaa heitä vapauteen tarjoamalla käytännön valmiuksia toimia yhteiskunnassa. Esitykseen tähtäävä prosessi vahvistaa osallistujien itsetuntemusta, harjoittaa toimimaan ryhmässä ja antaa vahvan kokemuksen vastuunottamisen merkityksestä vuorovaikutuksessa.

Vankilasta yhteiskuntaan palaaminen on vaikeaa ja rikoskierteet ovat tyypillisiä ja periytyviä. Syrjäytyminen ja yhteiskunnan turvattomuuden kasvaminen ovat aikamme ongelma. Vankilateatteritoiminta kehittää osallistujiensa sosiaalisia taitoja ja vastuullisuutta sekä antaa mahdollisuuden käsitellä omien tekojen seurauksia rakentavalla tavalla. Sillä on positiivisia heijastusvaikutuksia vankien läheisiin ja sen kautta koko yhteiskuntaan.

Vankilateatteritoiminta tuo rikosseuraamusalalle uusia käytännön toimintamalleja. Julkiset teatteriesitykset edistävät yhteiskunnan avoimuutta. Hankkeen avulla on mahdollista työllistää teatterialan ammattilaisia ympäri Suomea ja tarjota heille haastavia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä.

Taittuu ry. on ensimmäinen vankilateatteritoimintaa järjestävä taho Suomessa. Monessa maassa vankilateatterilla on pitkät perinteet ja se on myös todettu erittäin vaikuttavaksi kuntoutusmuodoksi. Taittuu haluaa luoda toimintamallin, joka mahdollistaa kuntouttavan vankilateatteritoiminnan jokaisessa Suomen vankilassa. Taittuun toimintaa ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Rikosseuraamuslaitos sekä Suomen Kulttuurirahasto.

”Vankilateatterissa yhdistyvät monet osa-alueet, ja kokemuksen kautta ne jäävät elämään pieninä mahdollisuuksina toimia ja ajatella toisin. Muutos saattaa tapahtua vasta pitkän ajan jälkeen, kun jokin itämään jäänyt kokemuksen tuoma tieto materialisoituu yhtäkkiä vuorovaikutussuhteessa toisen kanssa tai uutena ymmärryksenä itsestä.”

Laura Menard, Vankilateatterin vaikutukset ja vaikuttavuus – Taittuu ry:n esteettis-eettinen työtapa vankien kuntoutuksessa (s.74)

Taittuusta kirjoitettua

Antropologi Laura Menard on tutkinut vankilateatterin vaikutuksia ja kertonut tuloksista Rikosseuraamuslaitoksen julkaisussa 2/2018: Vankilateatterin vaikutukset ja vaikuttavuus – Taittuu ry:n esteettis-eettinen työtapa vankien kuntoutuksessa.

Taittuussa yli kymmenen vuotta toiminut tanssija-koreografi Ninu Lindfors ohjasi Vanajan avovankilan naisvangeille tanssiin ja liikeilmaisuun perustuvan esityksen, mistä Lindfors kirjoitti loppuraportin. Ninu Lindfors Loppuraportti

”Naisten luottamus itseensä ja omiin kykyihinsä kasvoi prosessin edetessä. Vaikka pääasiassa tarkastelimme suhdetta liikkeeseen, työnteko ja siinä opittu vaikutti omanarvontuntoa ja itsetuntemusta kohottavasti laajemmin. Tämä näkyi mm. siinä, että rohkeamman ja varmemman liikkumisen lisäksi he alkoivat kannustaa ja auttaa toisiaan.”

Ninu Lindfors, Maan päällä paikka – Tanssiin ja liikeilmaisuun perustuvan esityksen valmistaminen Vanajan avovankilan naisvangeille 2019 -2020 – Loppuraportti (s. 17)

Vankilateatteria maailmalla

Vankilateatteria Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa: Theatre in Prisons and ProbationThe Prison Arts Coalition, Geese Theatre CompanyThe Prison Performance NetworkShakespeare Behind Bars, Clean Break

Norjassa: Varde Teatret 

Venäjällä: Creating Freedom

Chilessä: Teatro Pasmi