Miksi?

Vankilateatteritoiminta tähtää vankien omaehtoiseen kuntoutumiseen ja valmistaa heitä vapauteen tarjoamalla käytännön valmiuksia toimia yhteiskunnassa. Esitykseen tähtäävä prosessi vahvistaa osallistujien itsetuntemusta, harjoittaa toimimaan ryhmässä ja antaa vahvan kokemuksen vastuunottamisen merkityksestä vuorovaikutuksessa.

Taittuu ry. on ensimmäinen vankilateatteritoimintaa järjestävä taho Suomessa. Monessa maassa vankilateatterilla on pitkät perinteet ja se on myös todettu erittäin vaikuttavaksi kuntoutusmuodoksi. Haluamme luoda toimintamallin, joka mahdollistaa kuntouttavan vankilateatteritoiminnan jokaisessa Suomen vankilassa.

Vankilasta yhteiskuntaan palaaminen on vaikeaa ja rikoskierteet ovat tyypillisiä ja periytyviä. Syrjäytyminen ja yhteiskunnan turvattomuuden kasvaminen ovat aikamme ongelma. Vankilateatteritoiminta kehittää osallistujiensa sosiaalisia taitoja ja vastuullisuutta sekä antaa mahdollisuuden käsitellä omien tekojen seurauksia rakentavalla tavalla. Sillä on positiivisia heijastusvaikutuksia vankien läheisiin ja sen kautta koko yhteiskuntaan.
Vankilateatteritoiminta tuo rikosseuraamusalalle uusia käytännön toimintamalleja. Julkiset teatteriesitykset edistävät yhteiskunnan avoimuutta. Hankkeen avulla on mahdollista työllistää teatterialan ammattilaisia ympäri Suomea ja tarjota heille haastavia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä.

Vankilateatteritoimintaamme ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö,
Rikosseuraamuslaitos sekä Suomen Kulttuurirahasto.